Rada Moravskoslezského kraje na své schůzi konané dne 29. 1. 2019 usnesením č. 55/4954 rozhodla přerušit příjem nových uživatelů v příspěvkové organizaci Domov Březiny ode dne 1. 2. 2019 až do doby, než dojde ke snížení počtu stávajících uživatelů na počet odpovídající velikosti kapacity (možnostem) náhradního ubytování.

Domov Březiny připravuje transformaci ubytovacích kapacit. Některé pavilony budou demolovány a nahrazeny novými, abychom splnili požadované ubytovací standarty a mohli poskytovat ještě kvalitnější služby. Naším záměrem je poskytovat sociální službu cílové skupině Domov se zvláštním režimem. Po ukončení transformace nebude již služba Domov pro seniory v Domově Březiny poskytována.

V lednu oslavila paní Irena Kaletová krásné životní jubileum – 96 let.

S aktivizační pracovnici Vlaďkou společně připravily pohoštění. Ke gratulantům se přidal i ředitel domova, který předal paní Kaletové krásnou kytičku a od spolubydlících dostala dárek. Bohaté pohoštění, přípitek a společný zpěv přispěli k dobré náladě.

kaletov 7   kaletov 1

Více fotografií naleznete ve Fotogalerii ,,Oslava narozenin p. Kaletová".

V novém roce jsme společně se seniory P1 navštívili solnou jeskyni, tentokrát v Relaxačním centru Orlová, kde jsme byli se seniory poprvé. Seniorům se prostory relaxačního centra moc líbily. V solné jeskyni se nachází malý vodopád, který zvlhčuje vzduch v místnosti. Na pohodlných lehátkách jsme poslouchali relaxační hudbu a příjemně odpočívali. Po skončení léčebné procedory jsme si zašli osladit život do cukrárny Magnólie, kde u šálku dobré kávy a zákusku jsme zakončili naše odpočinkové odpoledne. Již se těšíme na další návštěvu solné jeskyně.

solna1  solna2

      solna3               soln4

 

Začátkem ledna probíhaly na jednotlivých odděleních novoroční kavárničky, na které přijal pozvání i ředitel domova. Ten seniorům popřál do nového roku pevné zdraví a spokojenost. Během posezení jsme si připomněli příběh příchodu Tří králů, zazpívali tříkrálovou koledu a zarecitovali pranostiky spojené s novým rokem. Nechybělo chutné pohoštění a přípitek. Příjemná atmosféra byla podpořena zpěvem lidových písní a hrou na hudební nástroje.

novoron kavrna 1   novoron kavrna 3

Více fotografií naleznete ve Fotogalerii ,,Novoroční kavárna 2020".

31. 12. 2019 jsme oslavili příchod nového roku na naší Silvestrovské kavárně. Pan ředitel popřál seniorům do nového roku 2020 vše dobré, hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti. Společně jsme si připili šampaňským a pochutnali si na vánočním cukroví a opět jsme prskali prskavkama.

silvestr 3   silvestr 10

Více fotografií naleznete ve Fotogalerii ,,Silvestr 2019".

V měsíci prosinci oslavili krásné životní jubileum paní Anna Konečná 96 let, pan Jan Mendroch 91 let a paní Marie Štěrbová 80 let. U této příležitosti jim osobně popřál ředitel domova hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti. Ženy obdržely krásnou kytičku a p. Mentroch dostal lahvinku něčeho ostřejšího, dárek všechny oslavence potěšil.

jubileum 1   jubileum 2

jubileum 3

Již třetím rokem jsme se zapojili do projektu "Ježíškova vnoučata", který je pod záštitou radia Český rozhlas. Ježíškova vnoučata jsou lidé, kteří plní vánoční přání osamělým lidem v domovech pro seniory. Dárek mohli přinést osobně nebo zaslat poštou. Naši obdarovaní senioři měli velkou radost ze všech dárků. Nejčastěji dostávali sladkosti, kávu, oblečení, předplatné časopisu nebo živého králíčka. Tímto bychom chtěli poděkovat všem dárcům, jejich rodinám i organizátorům projektu. Do nového roku popřát pevné zdraví, hodně štěstí a osobní spokojenosti.

 

jekova vnouata 7   jekova vnouata 8

Více fotografií naleznete ve Fotogalerii ,,Ježíškova vnoučata 2018"

V pondělí 23.12.2019 jsme se všichni sešli na Vánoční kavárně, kde ředitel domova popřál všem příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Kavárna se nesla v duchu zpívání koled, ochutnávání vánočního cukroví, popíjení vaječného koňaku a prskání prskavek. Vládla zde příjemná vánoční atmosféra.

 

vnon kavrna 7   vnon kavrna 12

Více fotografií naleznete ve Fotogalerii ,,Vánoční kavárna".