Domov Březiny, p. o., v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále také jen „Směrnice“), zřídilo vnitřní oznamovací systém, který je určen zaměstnancům Domova Březiny a osobám v pracovním kontextu (dále jen „oznamovatelům“), kteří se o protiprávním jednání v rozsahu působnosti organizace dozvěděli v souvislosti s výkonem své pracovní činnosti a chtějí to oznámit.

Oznámení lze podat pouze příslušné osobě:

Příslušná osoba pro vnitřní oznamovací systém Domova Březiny, p. o., je paní Zlatuše Juričková.

K podání oznámení může oznamovatel využít následující způsoby:

  1. listinné oznámení, které je možné zaslat na adresu Domov Březiny, p. o., Školní 1286, 735 14 Orlová, s tímto označením obálky: „Oznámení – neotevírat – výhradně k rukám Příslušné osoby“,
  2. e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
  3. telefonní linku +420 596 583 691, v pracovních dnech od 6:00 do 14:30 hodin,
  4. osobní jednání (je třeba dohodnout s příslušnou osobou - p. Zlatuší Juričkovou předem telefonicky, viz. odst. č. 3).

Osobám, které oznamují protiprávní jednání nesouvisející s agendou spadající do působnosti Domova Březiny, p. o., nebo nemají důvěru k vnitřnímu oznamovacímu systému organizace, je určen oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti ČR dostupný na adrese https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/. Komplexní informace pro oznamovatele lze nalézt na: https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/

Oznámení můžou podat:

Osoby v pracovněprávním vztahu k Domovu Březiny, rodinní příslušníci našich uživatelů, dobrovolníci, stážisti vč. osob vykonávajících činnost na základě smlouvy o poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiné obdobné smlouvy. Ochrana se vztahuje rovněž na oznamovatele, kteří se o takovou činnost teprve ucházejí nebo ucházeli. Chráněny jsou i osoby, které jsou ve vztahu k oznamovatelům osobami blízkými, osoby, které oznámení umožnily nebo usnadnily, a dále osoby, které jsou s oznamovateli nějakým způsobem spojeny v pracovním kontextu.

Domov Březiny nevylučuje žádné osoby pro podání oznámení.

Příloha: Formulář oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů