Domov Březiny, p.o. děkuje městům, která nezapomínají na své bývalé občany, za poskytnutí dotací v roce 2020.

 

Dotaci na podporu základních činností Domovu Březiny poskytly města  Havířov, Karviná, Orlová  a  Petřvald.

Dotace byly použity na spolufinancování základních činností a provozních výdajů, nutných pro běžný chod domova.  Díky nim mohly být také realizovány kulturní a společenské akce, besídky a výlety, kterých se naši uživatelé s potěšením zúčastňují. Tyto aktivity jsou vítaným zpestřením jejich volného času a obohacením života v domově.

 

Děkujeme jménem všech našich uživatelů.