Domov Březiny,

příspěvková organizace

 

Domov Březiny je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

 

Jde o pobytové zařízení sociálních služeb, které poskytuje tyto služby: 

 

Domov se nachází v klidné zóně města Petřvald u Karviné na ulici Rychvadská. Tvořího ho komplex budov a zahradní areál s parkovou úpravou. 

 

V současné době celý domov prochází plánovanou revitalizací, abychom splnili požadované ubytovací standarty a mohli poskytovat ještě kvalitnější služby. Po revitalizaci domov získá zcela novou podobu. Více informací je uvedeno ve složce REVITALIZACE.   

 

Aktuálně Domov Březiny, p.o. poskytuje sociální služby na adrese Masarykova tř. 900, 735 14  Orlová - Lutyně.   

Domov se zvláštním režimem (DZR) je umístěn v hlavní budově nemocnice (ul. Masarykova tř. 900),

Domov pro seniory (DpS), pokladna a sociální pracovnice sídlí v budově LDN (ul. Školní 1286).

 

Bližší informace o ubytování Vašeho blízkého, podání žádosti, možnosti umístění žadatele aj. Vám podá pověřený pracovník viz KONTAKT.

 

                             Původní budova P3A a vstup do Domova Březiny v Petřvaldě
domov                         

         Vizualizace rekonstrukce budovy F,

vstupu do domova

    

                 Vizualizace rekonstrukce budovy E 

 

           

               Vizualizace nových budov A, B, C, D

              

                Vizualizace atria budov A, B, C, D

             

Z historie

Provoz domova byl zahájen dne 4. září 1975. Od roku 2001 je postupně realizována rekonstrukce původních objektů. K 1. 1. 2003 se stal Domov důchodců Petřvald příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje.

Na základě usnesení zastupitelstva MSK  se ke 29. 6. 2007 změnil název zařízení na Domov Březiny, příspěvková organizace. Poskytovatel je oprávněn poskytovat sociální služby na základě platné zřizovací listiny ze dne 28. 6. 2007 a registrace sociálních služeb.