HLEDÁME ZDRAVOTNÍ SESTRY

viz. Volná pracovní místa

  

 

Vzhledem k epidemiologické situaci

je v Domově Březiny p.o. vyhlášeno

 

OMEZENÍ  NÁVŠTĚV

 

Od 26. 3. 2021 jsou návštěvy povoleny za těchto podmínek. Návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, a osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad. Pravidla pro návštěvy naleznete zde.

 

 

POKLADNA JE PRO VEŘEJNOST OTEVŘENA KAŽDOU STŘEDU od 10,00 h do 15, 00 h

 

 

 

 

 

                        Domov Březiny, příspěvková organizace

            domov                            
                                          Recepce                                             4                      Velká kulturní místnostnost                      kopie

                                   Světelná terapie

                svetelna

                                         Snoezelen

                snoezelen

Domov Březiny je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

 

Domov Březiny připravuje transformaci ubytovacích kapacit. Některé pavilony budou demolovány a nahrazeny novými, abychom splnili požadované ubytovací standarty a mohli poskytovat ještě kvalitnější služby. Našim záměrem je poskytovat služby cílové skupině Domov se zvláštním režimem. Po ukončení transformace nebude již služba Domov pro seniory v Domově Březiny poskytována.

 

 

 Domov Březiny, p.o. je pobytové zařízení sociálních služeb, které poskytuje tyto služby: 

 

Ubytovací prostory zařízení se nachází v klidné zóně města Petřvald u Karviné. Domov je tvořen  komplexem 5-ti budov, venkovní areál je převážně tvořen parkovou úpravou a zahradním posezením. Mapku umístění Domova s možnostmi dopravy najdete zde.

Snahou zaměstnanců Domova Březiny, p.o. je, aby uživatelé sociální služby žili v podmínkách blížících se přirozenému domácímu prostředí. Prioritou v rámci poskytovaných služeb jsou vedle odborné komplexní ošetřovatelské péče hlavně zachování svobody a lidské důstojnosti uživatelů a vytváření podmínek pro jejich aktivní přístup k životu.

 

Z historie

Provoz domova byl zahájen dne 4. září 1975. Od roku 2001 je postupně realizována rekonstrukce původních objektů. K 1. 1. 2003 se stal Domov důchodců Petřvald příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje.

Na základě usnesení zastupitelstva MSK  se ke 29. 6. 2007 změnil název zařízení na Domov Březiny, příspěvková organizace. Poskytovatel je oprávněn poskytovat sociální služby na základě platné zřizovací listiny ze dne 28. 6. 2007 a registrace sociálních služeb.

 

Získané ocenění v roce 2017

 osv11

      BonAppetit2