S ohledem na vzniklou epidemiologickou situaci je v Domově Březiny, p.o.

od 3. 3. 2020 až do odvolání, vyhlášen 

 

ZÁKAZ  NÁVŠTĚV

 

NÁVŠTĚVY OD 25. KVĚTNA

 

Na pokyn hejtmana Moravskoslezského kraje je prodloužen zákaz návštěv v krajských zařízeních zdravotní a sociální péče. Tento zákaz platí v organizacích Moravskoslezského kraje, jako jsou nemocnice, domovy seniorů a další sociální zařízení. Termín návštěv (od 25. května) se proto odkládá na neurčito.

 

Budeme Vás informovat, jakmile bude opět rozhodnuto o povolení návštěv. Domov Březiny, p.o., pak umožní návštěvy za jednoznačně definovaných podmínek, tzn. respektování hygienických a epidemiologických opatření. Podmínky pro rodiny a ostatní návštěvy zde.

 

Omezený provoz pokladny

 

S ohledem na současnou situaci je POKLADNA Domova Březiny, p. o., v omezeném provozu.   

V pracovní dny je provoz na pokladně dopoledne od 6,00 h do 9,00 h

a odpoledne  od 12,00 h do 14,30 h.

V případě potřeby vyřízení neodkladné záležitosti týkající se financí nebo plateb za uživatele volejte na recepci Domova Březiny, tel. 596 541 238. Zde zanechte jméno, kontakt a stručný popis záležitosti. Odpovědný pracovník se s Vámi spojí telefonicky a pokusí se vyřešit Váši záležitost.

 

 

      Domov Březiny, příspěvková organizace

            domov                            
                                          Recepce                                             4                      Velká kulturní místnostnost                      kopie

                                   Světelná terapie

                   svetelna

                                         Snoezelensnoezelen

Domov Březiny je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Pro rok 2019 poskytl zřizovatel Domovu Březiny, p.o.  v rámci dotačního programu na poskytování sociálních služeb a z vlastního rozpočtu příspěvky na provoz v celkové výši  32 320 tis. Kč.

 Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové oraganizace zde.

 

 

Domov Březiny připravuje transformaci ubytovacích kapacit. Některé pavilony budou demolovány a nahrazeny novými, abychom splnili požadované ubytovací standarty a mohli poskytovat ještě kvalitnější služby. Našim záměrem je poskytovat služby cílové skupině Domov se zvláštním režimem. Po ukončení transformace nebude již služba Domov pro seniory v Domově Březiny poskytována.

 

 

 Domov Březiny, p.o. je pobytové zařízení sociálních služeb, které poskytuje tyto služby: 

 

Ubytovací prostory zařízení se nachází v klidné zóně města Petřvald u Karviné. Domov je tvořen  komplexem 5-ti budov, venkovní areál je převážně tvořen parkovou úpravou a zahradním posezením. Mapku umístění Domova s možnostmi dopravy najdete zde.

Snahou zaměstnanců Domova Březiny, p.o. je, aby uživatelé sociální služby žili v podmínkách blížících se přirozenému domácímu prostředí. Prioritou v rámci poskytovaných služeb jsou vedle odborné komplexní ošetřovatelské péče hlavně zachování svobody a lidské důstojnosti uživatelů a vytváření podmínek pro jejich aktivní přístup k životu.

 

Z historie

Provoz domova byl zahájen dne 4. září 1975. Od roku 2001 je postupně realizována rekonstrukce původních objektů. K 1. 1. 2003 se stal Domov důchodců Petřvald příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje.

Na základě usnesení zastupitelstva MSK  se ke 29. 6. 2007 změnil název zařízení na Domov Březiny, příspěvková organizace. Poskytovatel je oprávněn poskytovat sociální služby na základě platné zřizovací listiny ze dne 28. 6. 2007 a registrace sociálních služeb.

 

Získané ocenění v roce 2017

 osv11

      BonAppetit2