Ochrana osobních údajů - informace o zpracování osobních údajů

Domov Březiny, příspěvková organizace, se sídlem Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, IČ: 00847348 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování

 • Osobní údaje Domov Březiny zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

 • Pokud Domov Březiny zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od Domova Březiny informaci o zpracování vašich osobních údajů;

  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaných Domovem Březiny;

  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané Domovem Březiny jsou nepřesné);

  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných Domovem Březiny, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;

  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Domovem Březiny;

  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Domovu Březiny;

  • podat stížnost dozorovému orgánu.

 • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

Svá práva vůči Domovu Březiny uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Moore Advisory CZ s.r.o.
se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 09692142
datová schránka: q4hs4wu
kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka
e-mail: 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 734 647 701