OCHRANA OZNAMOVATELŮ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ

Domov Březiny, p. o., v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále také jen „Směrnice“), zřídilo vnitřní oznamovací systém, který je určen zaměstnancům Domova Březiny a osobám v pracovním kontextu (dále jen „oznamovatelům“), kteří se o protiprávním jednání v rozsahu působnosti organizace dozvěděli v souvislosti s výkonem své pracovní činnosti a chtějí to oznámit, viz. odkaz.

Formulář oznámení

V období Vánočních svátků se setkáváme se svými blízkými a obdarováváme je milým dárkem. Není to ovšem samozřejmostí. Například v našem domově, a nejen tam, jsou i senioři, kteří nemají nikoho, kdo by je navštívil a potěšil dárkem. A právě pro tyto osamělé seniory vznikl před pěti lety projekt Českého rozhlasu - Ježíškova vnoučata. Domov Březiny se do tohoto projektu zapojil již od prvopočátku a dárci udělali radost nejednomu seniorovi. Ježíškova vnoučata však nejsou jen o balíčcích v blýskavém vánočním papíru s velkou mašlí, ale vyvolávají u našich seniorů pocit, že na ně někdo myslí, že se jich někdo zeptal, co by si přáli nebo potřebovali. Potěšující je, že za seniorem společně se splněným přáním přichází někdo dříve cizí, který se může stát jeho blízkým. Do tohoto projektu se zapojuje velké množství dárců a každé přání našich seniorů je vždy splněno. Za to patří Ježíškovým vnoučatům velké poděkování.

Jekova vnouata 2022 1   Jekova vnouata 2022 2

Více fotografií naleznete ve Fotogalerii ,,Ježíškova vnoučata 2022".

Čtvrtým rokem naši senioři pravidelně každé úterý cvičí jógu pod vedení paní Jany, se kterou mají velmi přátelské vztahy. Paní Jana má pro ně vždy připravené nějaké překvapení. Tentokrát připravila vánoční posezení s malým občerstvením a jako překvapení měla sebou krásného anděla, který seniorům zatančil. Za obětavost patří paní Janě velké poděkování.

Jga O3 prosinec 1   Jga O3 prosinec 8

Více fotografií naleznete ve Fotogalerii ,,Vánoční jóga O3".

Ve středu 21. prosince bylo pro naše seniory připraveno vánoční posezení. V rámci pohoštění bylo připraveno cukroví, které naše seniorky napekly, ke kávě nesměl chybět slavnostní zákusek a na přání seniorů se naléval vaječný koňak. Po celou dobu hrály známé vánoční písničky včetně koled, které si všichni společně zazpívali. Také si připomněli vánoční tradice a zvyky které doma praktikovali.

 

Vnon kavrna O3 14   Vnon kavrna O3 9

Více fotografií naleznete ve Fotogalerii ,,Vánoční kavárna O3 2022".

Naši senioři oslavili štědrý den tradičně, jako spousta z nás. Sledovali pohádky, poslouchali vánoční koledy, navštívili je rodiny nebo známí, kteří jim přišli popřát krásné vánoční svátky. Při štědrovečerní večeři společně zasedli ke slavnostně vyzdobenému stolu, aby si pochutnali na klasickém bramborovém salátu a rybě.

Někteří senioři strávili štědrý den u svých rodin, což byl pro ně ten největší vánoční dárek.

 

tdr den O3

Dne 16.12. připravil Domov Březiny pro uživatele hudební vystoupení pana Urbance. Ten v doprovodu kytary zazpíval všem dobře známé evergreeny, které si senioři společně s radostí zazpívali. Vystoupení všechny moc potěšilo.

 

Koncert O3 prosinec 4   Koncert O3 prosinec 5

Více fotografií naleznete ve Fotogalerii ,,Hudební vystoupení s kytarou"

V pátek 30. 12. 2022 jsme se společně s našimi seniory rozloučily s rokem 2022. Pracovnice připravily a bohatě prostřely stoly, nechybělo naše cukroví, chlebíčky, nealko nápoje, káva a také na přípitek nějaké bublinky J. Pouštěla se oblíbená hudba, povídalo se, zapalovaly se prskavky a bylo veselo.

Na akci jsme také společně oslavili 60 narozeniny jedné z našich seniorek. Společně jsme jí zazpívali a popřáli ke krásnému životnímu jubileu. Měla velkou radost.

 

silvestr O2 14   silvestr O2 3

Více fotografií naleznete ve Fotogaerii ,,Silvestrovské posezení O2".

Dne 23.12 jsme uspořádali pro všechny uživatele vánoční kavárnu. Příprava tabule na 4. patře začala v ranních hodinách. Nechybělo vánoční cukroví, ovoce, dezert, vánoční punč a vaječný koňak. S našimi seniory jsme si povídali o vánočních tradicích. Při této příležitosti jsme společně rozkrojili jablko a pouštěli lodičky z ořechových skořápek. K poslechu hrály vánoční koledy, u kterých si uživatele hezky zazpívali.

Dne 24.12 zaměstnanci připravili krásnou štědrovečerní tabuli na obou patrech našeho oddělení. Senioři oblečení do svátečních šatů společně povečeřeli u vánočního stromečku.

Poděkování všem pracovníkům O2, kteří připravili pro naše seniory kouzelné prostředí k prožití vánočních svátků. 

vnoce O2 1   vnoce O2 7

Více fotografií naleznete ve Fotogalerii ,,Vánoce O2".

Ve čtvrtek 21. prosince 2022 se konala v domově sváteční vánoční bohoslužba, kterou si pro nás  připravil evangelický vikář Mgr. Ondřej Prokop. Připomněli jsme si narození Božího syna a společně se pomodlily. Chodbou se zněly slavnostní tóny vánočních písní a to za doprovodu varhan a houslí. Zazpívali jsme si písně jako například "Půjdem spolu do Betléma" a "Chtíc, aby spal". Tímto moc děkujeme za bohoslužbu s vánočním koncertem, která přinasla klid a pohodu do našich srdcí.

vanocnibohos1  vanocnibohos2

Více fotografií ve Fotogalerii "Vánoční bohoslužba 2022".

V úterý 20. prosince 2022 se konalo na O1 vánoční posezení s tradicemi. Společně se seniory jsme si připomněli vánoční tradice našich předků, a to například krájení jablíček, lití vosků, pouštění lodiček z ořechů, házení střevícem a líbání pod jmelím. Některé z těchto tradic si senioři také měli možnost vyzkoušet. Nechybělo občerstvení v podobě chlebíčku, zákusku a kávy . Společně jsme si všichni připili karamelovým likérem, který senioři sami vyrobili. Nakonec jsme si ještě zapálili vánoční prskavy. Celá akce se nesla ve vánočním duchu a navodila příjemnou vánoční náladu.

vanoce1   vanoce2

Více fotografii ve Fotogalerii "Tradiční vánoční posezení O1".

Vánoce jsou doba tradic. Tvoříme vánoční výzdobu, povídáme si o těchto svátcích a také se zpívají koledy. Při této příležitosti jsme si do našeho domova pozvali děti z MŠ Karla Dvořáčka. Za doprovodu učitelek si děti připravily vánoční besídku, při které recitovaly básničky a zpívaly koledy. Všem se toto představení moc líbilo a některé naše seniorky plakaly dojetím. Na závěr jsme si pro děti připravili malé překvapení za jejich snahu a krásné představení v podobě Mikuláše. Převlečený senior nadělil všem dětem perníčky. Děti měly velkou radost.

 

besdka O2 3   besdka O2 8

Více fotografií naleznete e Fotogalerii ,,Besídka O2".