OCHRANA OZNAMOVATELŮ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ

Domov Březiny, p. o., v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále také jen „Směrnice“), zřídilo vnitřní oznamovací systém, který je určen zaměstnancům Domova Březiny a osobám v pracovním kontextu (dále jen „oznamovatelům“), kteří se o protiprávním jednání v rozsahu působnosti organizace dozvěděli v souvislosti s výkonem své pracovní činnosti a chtějí to oznámit, viz. odkaz.

Formulář oznámení

Ve středu 5. dubna 2023 proběhla pro naše seniory velikonoční mše. Evangelický farník Mgr. Ondřej Prokop přivítal naše seniory usměvem a úvodní řečí o tomto velkém svátku. Toto období je  pro věřící velmi důležité, jelikož si připomínají ukřižování Ježíše Krista a zmrtvých vstání. Velikonoce jsou příhodným časem k obnovení chápání křesťanského života a zvyky s nimi spojené. Při liturgii senioři zpívali písně, které jim měli přinést pocit veselí a zároveň duševního klidu. Celou bohoslužbu příjemně doplnil houslista, který zahrál na housle krásné melodie. Tato mše měla velmi silný zážitek pro naše seniory. Na závěr se všichni společně pomodlili.

velbohosluzba1  velbohosluzba2

 

Dne 5. 4. 2023 proběhla v odpoledních hodinách tradiční kavárna, tentokrát s nádechem Velikonoc. S našimi seniory jsme si povídali o tomto významném svátku, zejména pro křesťany. Někteří uživatelé pak vzali karabáče a vyšlehali ženy. Od některých dostali i velikonoční vajíčko. Atmosféra byla velmi příjemná. Nechybělo i bohaté občerstvení v podobě domácí vaječné tlačenky, na které se podílely naše seniorky a také symbol jara, velikonoční beránek. Společně jsme si zazpívali a pouštěli krásné moravské písně. Všem se tato kavárna velmi líbila.

20230404 094142   IMG 20230405 WA0023

Více fotografií naleznete ve Fotogalerii ,,Velikonoční kavárna O2 2023".

Dne 22. 3. 2023 naši uživatelé navštívili Kino O v Orlové za doprovodu aktivizačních pracovnic. Shlédli českou komedii „ Přání k narozeninám“. Děj filmu uživatelé velice pobavil a tím aspoň na chvíli zapomněli na denní starosti.

kini O3 1    kini O3 2

Velikonoční svátky jsme na našem oddělení započali výzdobou oddělení. Uživatelky vystřihovaly květiny, motýlky z barevného papíru a nazdobily velikonoční papírové vajíčko. Upekly tradičního velikonočního zajíčka a beránka za asistence aktivizační pracovnice Vlaďky.

Dne 5. 4. 2023 jsme se všichni sešli v kulturní místnosti na Velikonoční kavárně a zavzpomínali na zvyky a tradice těchto významných křesťanských svátků. U poslechu lidových písní si pochutnali na domácím pečeném beránku a kávě. Na přání uživatelů jim zaměstnanci napekli langoše.

Poté pánové symbolicky dámy vyšmigrustovali, jak praví pranostika – aby nám ženy neuschly.

Všichni jsme si odpoledne užili s dobrou náladou.

velikonoce O3 3   velikonoce O3 5

Více fotografií naleznete ve Fotogalerii ,,Velikonoční kavárna O3".

Mezi dny 27.3-31.3 2023 jsme s uživateli zavítali nasát velikonoční atmosféru. Naše společná procházka po městě Orlová byla do kulturního domu a na náměstí. Uživatelé měli možnost vidět ručně malované vejce, karabáče, látkové výšivky, slepičky a pochutiny v podobě perníků, závinů, sušeného ovoce a mnoho dalších jarních výrobků. Na některých stáncích se prodejce věnoval malování kraslic pomocí vosku. Všem se tento zážitek v podobě jarmarku líbil.

20230327 101456

Více fotografií naleznete ve Fotogalerii ,,Velikonoční jarmark".

V našem domově jsme začali pracovat s novou formou relaxace. Tato relaxace velmi dobře působí jak psychicky, tak fyzicky na naše seniory. V domově se převážně setkáváme s uživateli různých stádii demence. Jelikož jsme domov se zvláštním režimem, začali jsme se víc zaměřovat na nitro tohoto uživatele a využití relaxace pro zklidnění jak psychiky, tak duše. Světelná terapie v podobě noční oblohy má relaxační účinky. V rámci aromaterapie využíváme různé esenciální oleje např. santalové dřevo, levanduli, ovocné vůně a mnoho dalších. Při této relaxaci nesmí chybět meditační hudba se zvuky přírody, zvířat a hudebních nástrojů. Naši uživatelé si díky hudbě navodí zklidňující atmosféru. Samotné prostředí pro tuto relaxaci by mělo být dobře vyvětrané a temné pro viditelnost světelných efektů. Každému, kdo chce relaxovat, vytvoříme příjemné posezení, nejlépe v pololeže a nabídneme mu deku pro pocit tepla a bezpečí. Díky tomu, že jsou tyto pomůcky na terapii přenositelné, tak je můžeme používat i v rámci bazální stimulace na pokojích uživatelů.

 

20230330 142909

Více fotografií naleznete ve Fotogalerii ,,Světelná terapie"

 

Naši senioři v sobě stále objevují ducha mládí. Společně jsme se vrátili do minulosti. Každý ze seniorů má vzpomínku, čím chtěl být, jak si představoval svou budoucnost. Život je jedná velká výzvy. Pro někoho to bylo jednodušší, pro druhého složitější. Ať si život vysnili tak či onak, prožili ho dle svého uvážení. Převážně naši senioři vzpomínají na své mládí v dobrém. Naučili se úctě a práci. Onehdy nebylo jen všechno o hraní si od rána do večera venku. Byla tam zodpovědnost za sourozence, starost na zahradě, práce v domě i před domem. Byla větší skromnost v žití. Senioři vzpomínali, že se naučili doma pomáhat a vážit si všeho co mají. Po našich rozhovorech byla nabídnutá našim seniorům společná tvorba v podobě focení a vzkazů pro mladší generace, kde senioři povzbuzují k lepšímu a uspořádanějšímu životu, pro život bezstarostný a život hezčí. Focení si naši senioři moc užili, pro všechny to byla zábava a zároveň ponaučení.

Vzkaz 1   Vzkaz 3

Více fotografií naleznete ve Fotogalerii ,,Vzkaz mladší generaci".

Dne 22. 3. 2023 se v našem domově konala soutěž ve škrábání brambor a smažení bramboráků. Dopoledne jsme začali škrabat brambory na 6. patře a pro zpříjemnění této chvíle nám hrála hudba. Nejprve senioři očistili brambory a následně strouhali pomocí struhadla. Za pomocí uživatelky p.Vroblové jsme pak celých 5kg brambor poctivě smažily. Odpoledne si uživatelé pochutnali na bramborácích s dobře vychlazeným pivem. Při vyhlášení vítězů senioři dostali diplom a sladkou odměnu. Někteří byli dojatí až k pláči. Kavárna byla provázena reprodukovanou hudbou a zpěvem uživatelů. Všem se odpolední posezení velmi líbilo.

bramborida O2 12   bramborida O2 15

Více fotografií naleznete ve Fotogalerii ,,Bramboriáda O2 2023".

Dne 8. 3. 2023 se v našem domově uskutečnil svátek žen. Připravili jsme pro všechny naše seniorky krásné rudé karafiáty, které naši muži předávali a také jim popřáli hodně zdraví. Při této příležitosti jsme připravili odpolední posezení při kávě, dezertu a jednohubkách. Společně jsme si vyprávěli o tomto svátku a někteří uživatelé přednesli i krátké básně. K těmto květinám uživatelky také dostali krásné srdíčko ručně vyráběné ze sádry. Všem se tento den líbil, a senioři byli opravdu spokojeni.

 

MD O2 23 1   MD O2 23 6

Více fotografií naleznete ve Fotogalerii ,, MDŽ O2 2023".

Dne 21. 3. 2023 jakož už pravidelně k nám zavítala zooterapeutka. Tentokrát sebou přivedla tato zvířata - malé králíčky, pejska a chameleona Pascala, který vzbudil velký obdiv. Kromě hlazení a pozorování drobného hospodářství se začali vyprávět příběhy ze života seniorů. Uživatelé se aktivně zapojili do konverzace, jaké měli hospodářství, jak se o něj starali, jaké měli zvířata a čím je krmili.

   Tato pozitivní energie měla pro naše seniory velmi dobrý vliv. S terapeutkou jsme mohli pozorovat různé reakce a emoce ve tvářích seniorů. Věříme, že zooterapie bude pokračovat v pravidelných intervalech a vytvářet tak potěšení pro naše uživatele.

zooterapie O2 3   zooterapie O2 4

 

Více fotografií naleznete ve Fotogalerii ,, Zooterapie O2 2023".