OCHRANA OZNAMOVATELŮ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ

Domov Březiny, p. o., v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále také jen „Směrnice“), zřídilo vnitřní oznamovací systém, který je určen zaměstnancům Domova Březiny a osobám v pracovním kontextu (dále jen „oznamovatelům“), kteří se o protiprávním jednání v rozsahu působnosti organizace dozvěděli v souvislosti s výkonem své pracovní činnosti a chtějí to oznámit, viz. odkaz.

Formulář oznámení

Ve čtvrtek 7. 9. 2023 jsme společně se seniory O1 vyrazili pěšky směrem ke kulturnímu domu města Orlová. V místní galerii jsme měli možnost v rámci 29. ročníku festivalu "Dny umění nevidomých" shlédnout nádherné sochy Marianny Janošíkové Machalové. Poté jsme si prohlédli výstavu fotografií s názvem "Portrét s úsměvem i vážně" - Jan Kufa Kičeřok  a koláže, roláže - Václav Legerski.  Senioři si vystavené díla s radostí prohlédli, prošli se po celé výstavě. U soch a fotografií, které se jim líbili, se nechali vyfotit. U vystavených koláží je nejvíce zaujala koláž s fotografiemi českých herců, kde společně uhádli všechny jejich jména. Při zpáteční cestě jsme si ještě všichni koupili točenou zmrzlinu, která nás příjemně ochladila. 

vystava1  vystava2

Více fotografii ve Fotogalerii "Výstava fotografií, koláží a soch v Orlové".

Dne 6.9.2023 jsme v dopoledních hodinách zavítali do města Havířov na film - Život pro samouky. Biografu se zúčastnilo pět seniorů. Před samotným zahájením kina jsme poseděli v parku naproti budovy. Po zakoupení lístků jsme se šli usadit a čekali na začátek této humorné české komedie. Uživatelům se moderní pojetí dnešních rodinných vztahů velmi líbilo a nechyběl i veselý smích a emoce.

Budeme se těšit na další návštěvu.

 

Kino O2 2   Kino O2 1

Dne 5.9 jsme pro naše seniory připravili ,,Letní olympiádu“. Této netradiční akce se s nadšením zúčastnilo 19 uživatelů. Všichni dostali kartičky, kde se zapisovali jednotlivé body z disciplín. Měli jsme celkem pět stanovišť: vědomostní kvíz, šipky, kuželky, hod oštěpem a poslední disciplína byla hod na plechovky.

Naši senioři disciplíny s radostí plnili a neskrývali chuť soutěžit.

Odpoledne proběhla kavárna se slavnostním vyhodnocením vítězů a předání cen i diplomů.

Všem se tato akce moc líbila.

Olymp O2 1   Olymp O2 2

Více fotografií naleznete ve Fotogalerii ,,Olympiáda O2".

V neděli 3.9.2023 uživatelky navštívily „Botanickou zahradu“ v Orlové, která byla zaměřená na kaktusy, sukulenty a vzácné rostliny.

Tato výstava byla opravdu krásná, bylo na co koukat.

P.Nosková, která má ráda květiny, si jeden kaktus na památku z výstavy koupila.

Uživatelky byly spokojené a měly z návštěvy velkou radost.

kaktusy O2 1   kaktusy O2 2

Naše seniorka paní Drozdová patří k vášnivým čtenářům. Má ráda především historické romány, knihy ze života a z kriminálním příběhem. Pravidelně si chodí půjčovat knížky, které máme k zapůjčení přímo v domově.  Také jí knihy na přání nosí z městské knihovny v Orlové aktivizační pracovnice. Paní Drozdová vyslovila přání městskou knihovnu osobně navštívit a knihy si sama vybrat. Aktivizační pracovnice zrealizovaly návštěvu. Do knihovny paní Drozdovou doprovodila také paní Wraníková, která se v knihovně  knihy prohlédla. Paní Drozdová si zde zřídila členství a následně si začala sama vybírat knížky, které jí zajímají. Vypůjčila si tři beletrie, které jí udělaly velkou radost a už se těší na další návštěvu knihovny. 

knihovna1  knihovna2

Paní Drozdová vypůjčené knihy nakonec přečetla za čtyři dny, proto jsme s ní opět navštívily knihovnu, aby přečtené knihy vrátila a zapůjčila si nové. Doprovodily jí další dvě seniorky, které měly zájem knihovnu také navštívit. Paní Drozdová si vypůjčila celkem 5 knih a časopisy pro svou spolubydlící.  Poté si šly sednout ještě do kavárny na náměstí v Orlové, kde si objednaly kávu. Cestou zpět do domova je zaujaly květiny před květinářstvím, kde už mohly shlédnout podzimní nabídků vřesů, macešek, violek, čechrav, chryzantén aj. 

 knihovna3  knihovna4

Více fotografií ve Fotogalerii "Knihovna Orlová".

Pátek 25. srpna jsme věnovali uživatelům druhého oddělení, kteří mají vazby na město Bohumín. Dva z našich uživatelů zde žili a tři zde pracovali.

Podívali jsme se na nádraží a na blízké náměstí. Uživatelé si vzpomněli na nádražní budovy, na budovy městského úřadu a na kostel.

Ke konci procházky jsme se společně občerstvili v nedaleké restauraci.

Bohumn O2 1   Bohumn O2 2

Více fotografií naleznete ve Fotogalerii ,,Bohumín O2".

Ve čtvrtek 24. 8. 2023 se v domově na 8. patře konalo setkání s kaplanem Mgr. Ondřejem Prokopem. K příležitosti svátku sv. Bartoloměje si kaplan Mgr. Prokop připravil pěkné povídání a houslový doprovod. Proběhl i hudební kvíz, kdy senioři měli hádat název známých písní. Vítěz dostal za odměnu čokoládu. Setkání se seniorům moc líbilo a už se těší na příště.

bohosluzba1  bohosluzba2

Teplé srpnové slunečné dny naši senioři tráví často na laviččce v blízkém parku. Rádi si také zajdou do místního bufetu na kávu, zákusek, pohár nebo jen na osvěžující nanuk.

bufet2  bufet1

Více fotografií ve Fotogalerii "Slunečné dny na O1".

 

Konečně se počasí v měsíci srpnu vyčasilo a uživatelé z O3 chtěli navštívit oblíbenou restauraci pod Lípou v Rychvaldu, kde strávili příjemné odpoledne u chutného piva. Vedli debatu na různá témata, které jsou zrovna aktuální.

Pod lpou O3 1   Pod lpou O3 2

Více fotografií naleznete ve Fotogalerii ,,Pod Lípou O3".

Dne 22. 8. 2023 oslavila paní Ilona Sabelová krásných 85let. Personál připravil slavnostní tabuli v kulturních prostorách Domova. Uživatelce přišla popřát vnučka s pravnoučaty, kteří přinesli i pohoštění a strávili tak s oslavenkyní téměř celé dopoledne. Mimo rodinu p.Sabelové přišly popřát i spolubydlící a zaměstnanci Domova Březiny. Všichni si pochutnali na dezertu, chlebíčkách a kávě. Nechyběl ani přípitek. Paní Ilonka byla velmi spokojená z této malé oslavy narozenin.

narozeniny O2 1   narozeniny O2 2