OCHRANA OZNAMOVATELŮ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ

Domov Březiny, p. o., v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále také jen „Směrnice“), zřídilo vnitřní oznamovací systém, který je určen zaměstnancům Domova Březiny a osobám v pracovním kontextu (dále jen „oznamovatelům“), kteří se o protiprávním jednání v rozsahu působnosti organizace dozvěděli v souvislosti s výkonem své pracovní činnosti a chtějí to oznámit, viz. odkaz.

Formulář oznámení

Ve středu 22. 2. 2023 proběhla pro naše uživatele Popeleční mše na 8. patře. Evangelický farník p. Prokop přivítal naše seniory úsměvem a úvodní řečí o tomto velkém svátku. Tento den je pro věřící velmi důležitý, jelikož začíná období půstu čtyřicet dní do Velikonoc. Postní období je i příhodným časem k obnovení chápání křesťanského života, jako velkého putování do domu Otcova. Toto období začíná právě na Popeleční středu udělováním "popelce" - sypáním popela na hlavu. Při liturgii senioři zpívali písně, které jim měli přivést pocit veselí a zároveň duševního klidu. Společná bohuslužba měla u seniorů velký úspěch, budeme se těšit na další společné setkání.

Pro naše seniory na O1 realizujeme relaxační terapií Snoezelen s promítáním motivů přírody a relaxační hudbou. Příjemnou atmosféru vytvářímé také pomoci difuzéru s vonnými oleji, které provoní celý relaxační prostor. Relaxce na seniory působí příjemně, jsou uvolnění a spokojení.

snoz1  snoz2

Více fotografií ve Fotogalerii " Relaxace O1".

Dne 15.2 jsme s našimi seniory uspořádali valentýnkou kavárnu. Uživatelé se podíleli na výrobě dekorací. Malovali srdíčka, které byly vylité ze sádry. Stříhali srdíčka z barevného papíru. Zejména muži pak pomáhali s výzdobou kulturní místnosti. Seniorky připravovaly dopoledne valentýnské dezerty, které jsme si společně dali na kavárně u kávy. Povídali jsme si o tomto svátku a jeho historii. Senioři pak rozdávali při této příležitosti valentýnské srdíčka ženám. Na kavárně jsme poslouchali písničky na přání z dob 70. let.

Valentn O2 1   Valentn O2 7

Více fotografií naleznete ve Fotogalerii ,,Valentýn O2".

Den svatého Valentýna oslavili i naši uživatelé z O3 s aktivizačními pracovnicemi. Uživatelky se podílely na výzdobě kulturní místnosti, vyráběly papírové srdíčka a upekly si ke kávě Valentýnské muffiny s jahodovým krémem.

Aktivizační pracovnice si v rámci zábavného programu připravily vtipnou scénku zamilovaného páru. Uživatelé toto vystoupení potěšilo a pobavilo, stejně tak jako zábavný kvíz z oblasti zamilovaných filmových dvojic.

 

Valentn O3 7    Valentn O3 10

Více fotografií naleznete ve Fotogalerii ,,Valentýn O3".

V měsíci únoru naši uživatelé z O3 s aktivizačními pracovnicemi navštívili solnou jeskyni v Relaxačním centru Orlová. Uživatelé měli možnost relaxovat na pohodlných lehátkách a u toho poslouchali relaxační hudbu.

V solné jeskyni se uživatelům velice líbilo díky usměvavému, vstřícnému a obětavému personálu, budeme se těšit na další návštěvu v tomto relaxačním centru.

 

soln jeskyn 1   soln jeskyn 2

Možnost účastnit se prezidentských voleb využili i naše senioři z oddělení O3. Senioři bedlivě sledovali televizní debaty v médiích, aby měli jasno koho chtějí volit. Dne 13. 1. 2023 a 27. 1. 2023 v odpoledních hodinách do našeho domova zavítala pověřená volební komise z MěÚ Orlová s volební urnou. Naši senioři tak mohli své volební lístky právoplatně vhodit a tím dát svůj hlas svému kandidátovi. Senioři byli rádi za hladký průběh a zprostředkování voleb.

Volby 2023 2 kolo 1   Volby 2023 2 kolo 2

Více fotografií naleznete ve Fotogalerii ,,Volby 2023".

Dne 25. 1. 2023 se na O3 uskutečnil se zaměstnanci a uživateli sportovní den. Soutěžilo se v : tichých kuželkách, člověče nezlob se, kartách (žolík), šachy (dáma), pexeso. Uživatelé si tento den s plným sportovním nasazením užili. O týden později proběhla tradiční kavárna a jejím hlavním programem bylo vyhlášení a předání cen vítězům.

Ve hře Tiché kuželky se umístila na 1. místě paní Katarína Pastušková, na 2. místě paní Květoslava Hýžová, na 3. místě Elen Skotalová.

Ve hře Člověče nezlob se se umístily na 1. místě paní Anežka Poledníková a paní Elen Skotalová, na 2. místě aktivizační pracovnice Vlaďka, na 3. místě paní Anna Kulová.

Ve hře Žolík se umístila na 1. místě paní Evženie Heczková, na 2. místě zaměstnankyně Irča.

Ve hře Dáma vyhrál pan Oldřich Hnátek.

Ve hře Pexeso se umístila na 1. místě paní Květoslava Hýžová a na 2. místě paní Katarína Pastušková.

 

sportovn den O3 leden 2310   sportovn den O3 leden 2311

Více fotografií naleznete ve Fotogalerii ,,Sprotovní den a vyhlášení vítězů"

Nový rok jsme společně s našimi seniory přivítali TŘÍKRÁLOVOU kavárnou. Naši uživatele se převlékli za tyto křesťanské postavy a všem popřáli šťastný Nový rok. Tímto dnem nám skončil vánoční čas a začalo období masopustu. Na kavárně si senioři pochutnali na dobrém dezertu a kávě. Zpívali jsme lidové písně a povídali si o tradicích.

tikrlova kavrna O2 23 1   tikrlova kavrna O2 23 6

Více fotografií naleznete ve Fotogalerii ,,Třikrálová kavárna O2 23".

Naši senioři p. Jan, p. Oldřich a p. Květka převlečení za Tři krále a s písní My tři králové jdeme k vám, zavítali na oddělení O3, aby popřáli vše dobré do nového roku 2023. Společně s ostatními si připomněli význam tohoto svátku a ještě jednou si všichni společně zazpívali píseň, My tři králové jdeme k Vám. Každý senior měl možnost se s Třemi králi vyfotografovat. Při odchodu Tři králové nezapomněli zanechat na oddělení tradiční nápis K+M+B+2023. Jako obvykle bylo připraveno pohoštění. Ke kávě si senioři uvařili pudink se šlehačkou a ovocem. Bylo to opět velmi příjemně strávené odpoledne.

Lednov kavrna O3 13   Lednov kavrna O3 14

Více fotografií naleznete ve Fotogalerii ,,Tříkrálova kavárna O3 2023".

Ve čtvrtek 29. 12. jsme uspořádali pro naše seniory Silvestrovskou kavárnu. Seniorky napekly slané koláče z listového těsta, ke kávě se na jejich přání podával zákusek – Pařížský dort. Na přípitek se nalévalo vychlazené šampaňské, senioři si navzájem popřáli hodně zdraví, štěstí a pohody do nového roku 2023. V rámci programu, připravili aktivizační pracovnice Klauniádu. Senioři jsou vždy nadšení a zároveň překvapení jaké kostýmy si Vlaďka s Markétou připravily. Ty je nikdy nezklamou. Jejich kostýmy jsou perfektní, tematické a vždy je veselo. Pouštěli se písničky na přání, tančilo se nebo povídalo. Senioři se měli možnost vyfotit v ateliéru, který společně s aktivizačními pracovnicemi připravili.

 

O3 silvestrovsk kavrna 22 31   O3 silvestrovsk kavrna 22 32

Více fotografií naleznete ve Fotogalerii ,,Silvestrovská kavárna na O3".