Za slunečného počasí pořádáme pro naše seniory již tradiční grilování. Na jejich přání jsme společně připravili bramborové placky. Odpoledne se vydařilo, placky byly velmi chutné a všichni jsme se dobře pobavili.

Grilovani3  Grilovni1

Začalo léto a s ním, přišlo i krásné počasí. Uživatelé mohou společně stolovat venku pod pergolou, tak jak to mají rádi.

jidlo1     jidlo

 

Pro naše seniory připravujeme zajímavé procvičování jemné motoriky. Používáme kyblíky naplněné čočkou, fazolemi, rýži a hrachem. Vždy uvnitř schováváme různé předměty a senioři dlaněmi prozkoumávají obsah a hledají předměty. Tato aktivita je velmi oblíbená a pro seniory příjemná.

motorika1  motorika2

  

 

 

V úterý 30. června 2020 na oddělení P1 proběhlo sportovní odpoledne. Pro seniory byli připraveny disciplíny, kde si mohli vyzkoušet hod do zajíce, hod na terč či plechovky, šipky, ruské kuželky, šlapání na minirotopedech a navlékání korálků. Za velikou snahu na disciplínách nakonec všichni dostali  diplom. K občerstvení nechyběla káva se šlehačkou a bábovkou. Nakonec se také grilovaly karbenátky, které jsme zapíjeli dobře vychlazeným pivečkem. Bylo to pěkně strávené odpoledne, které si všichni moc užili.

sportovn den1  sportovni den

Více fotografií ve Fotogalerii "Sportovní den".

 

Během června probíhalo spoustu volnočasových aktivit pro seniory. Za pěkného počasí se chodilo ven čerpat sluneční energii. Červen byl však hodně deštivý, a proto probíhaly různé aktivity především na oddělení. Seniorky si například společně zavzpomínaly na svůj svatební den. Pracovnice si oblékla svatební šaty, přinesla vzpomínkové předměty a fotografie k tomuto tématu. Touto aktivitou byly všechny velmi nadšené a domluvily se na společné zkrášlující dopoledne, které je důležité pro tento slavnostní den. Během zkrášlujícího dopoledne měly možnost si nechat nalíčit obličej, nalakovat nehty, vyzkoušet různé parfémové vůně, učesat a vyfoukat vlasy. Na oddělení hodně hrála hudba a senioři si oblíbili karaoke. Zpívali známé písně do mikrofónu, hráli na hudební nástroje a někteří i tančili. Měli také možnost si upéct něco dobrého na posezení s kávou, házet s míčem nebo hrát tiché kuželky.

 vzpomnky3   karaoke8

Více fotografií ve Fotogalerii "Volnočasové aktivity v červnu".

 

V měsíci červnu oslavily krásné narozeniny paní Zdenka Bernatíková – 93 let a paní Věra Szemíková – 94 let. Popřát a předat jim krásnou kytičku přišel spolu se zaměstnanci ředitel domova Ing. Pavel Zelek.

V době zákazu návštěv, synové paní Bernatíkové, využili možnost popřát mamince k narozeninám prostřednictvím videohovoru a udělali jí tím velkou radost. Dcera paní Szemíkové měla to štěstí, že stihla mamince přijít popřát osobně v době, kdy byly povoleny návštěvy.

Oběma oslavenkyním přejeme do dalších let hlavně pevné zdraví, spokojenost a stále dobrou náladu.

 

Bernatkov 1   Szemkov 1

Více fotografií naleznete ve Fotogalerii ,,Blahopřání k narozeninám".

Ve středu 17. 6. 2020 v odpoledních hodinách proběhlo společné narozeninové posezení seniorů z P1, kteří slavili narozeniny v období od února do června 2020. Slavnostně byla vyzdobena kulturní místnost a oslava mohla začít. Vedoucí oddělení Bc. Pavla Hýžová, DiS. popřála všem oslavencům a předala jim růžičku. Také nám řekla, že dnes slaví životní jubileum 100let paní Oldřiška Luzarová, která tento nádherný věk oslavila již dopoledne se svou rodinou a gratulanty. Společně jsme si zazpívali písničku "Sto lat" a připili si na zdraví. Poté jsme poslouchali známé písničky a povídali si.  Nechybělo malé občerstvení, kde  jsme si mohli pochutnat na koláčcích a ovocném poháru. Oslava všechny moc potěšila.

oslava1  oslava2

Více fotografií ve Fotogalerii "Narozeninová oslava 2020".

 

 

Dne 17. 6. 2020 v našem domově oslavila 100let paní Oldřiška Luzarová. Popřát ji přišla její dcera se svými syny. Přinesli ji květiny, dárky a velké balónky ve tvaru 100. Společně si oblékli stejná trika s logem OLISTO. Květiny s gratulací a dárky ji přišli předat také náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil, MBA, starosta Města Petřvald Ing. Jiří Lukša s matrikářkou a  ředitel domova Ing. Pavel Zelek s vedoucí oddělení.  Pro paní Luzarovou ve spolupráci s dcerou byla v domově připravená malá oslava s pohoštěním. Dcera nám vyprávěla o své mamince a nezapomněla dodat, že dlouhověkost v jejich rodině není neobvyklá. Paní Oldřišce přejeme pevné zdraví a minimálně stejnou životní vitalitu do dalších let.

 

Paní Oldřiška Luzarová se narodila  jako čtvrté nejmladší dítě. Po dokončení základní školy šla pracovat do knihkupectví. V 17 letech se vdala za vdovce, se kterým prožila krásných 62 let. Narodila se jim jediná dcera. Během svého života se starala o svou rodinu a své staré rodiče. Teprve, když se dcera vdala šla pracovat na šachtu do lampovny, kde vydávala a měnila respirátory horníkům. Když šel manžel do důchodu, zůstala doma a pečovala o něj. Ráda četla, luštila křížovky, pletla, háčkovala, dívala se na televizní kvízy a soutěže. Byla moc dobrá kuchařka, velmi ráda pekla. Od mládí se věnovala cvičení až do doby, kdy už nemohla chodit. Celý život se starala o svou rodinu, která ji její lásku nyní vrací.

jubileum2  Jubileum1

 Více fotografii ve Fotogalerii "Životní jubileum 100 let".


 

V úterý 16. 6. 2020 jsme využili nabídku soukromé prohlídky Malého Světa Techniky U6 v Dolní oblasti Vítkovic. Organizátoři vše zajistili, aby prohlídka proběhla pro naše seniory bezpečně. Shlédli jsme tajemství technických vynálezů od parního stroje až po současnost. Průvodkyně nás seznámily s celou řadou vynálezů, které významně poznamenaly vývoj průmyslu a technického pokroku na území českých zemích, ale i ve světě. Senioři si funkci některých exponátů mohli sami vyzkoušet. Seniorkám se především líbila expozice starých žehliček a fénu. Dokonce mladé průvodkyně poučily, jak dříve železnou žehličku a fén používaly. Také jsme si prohlédli výstavu lodi NIKÉ od nejznámnějšího českého mořeplavce Richarda Konkolského. Jedna ze seniorek na vystavených fotografiích zjistila, že jde o jejího souseda, který ji často vyprávěl příběhy ze svých cest.  Senioři byli překvapeni, že v bývalém objektu Vítkovických železáren vzniklo muzeum. Celá expozice Malého Světa Techniky U6 byla velmi zajímavá. Za nevšední zážitek musíme především poděkovat našim milým průvodkyním, které nás provázely srozumitelnou a zábavnou formou celou expozicí. Samozřejmě také děkujeme vedení Světa Techniky Ostrava za nabídku této soukromé prohlídky.

svet techniky1  svet techniky2

Více fotografii ve Fotogalerii "Malý Svět Techniky U6".

 

V této nelehké koronavirové době, kdy naši uživatelé nemají možnost být v osobním kontaktu se svými blízkými, se jim snažíme zpříjemnit volný čas. V rámci jednotlivých oddělení pořádáme tradiční akce a aktivity, na které jsou zvyklí. Doprovázíme je při procházkách po areálu, společně uklízíme venkovní prostory a sázíme kytky. Nechybí ani společenské akce jako Stavění a Kácení máje, na kterých jsme uživatelům byli nápomocni při přípravě jimi zvoleného pohoštění. V rámci těchto akcí a aktivit dodržujeme veškerá protiepidemická opatření a uživatelé z jednotlivých oddělení se na nich nesetkávají.

pobyt venku 5   peen 1