OCHRANA OZNAMOVATELŮ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ

Domov Březiny, p. o., v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále také jen „Směrnice“), zřídilo vnitřní oznamovací systém, který je určen zaměstnancům Domova Březiny a osobám v pracovním kontextu (dále jen „oznamovatelům“), kteří se o protiprávním jednání v rozsahu působnosti organizace dozvěděli v souvislosti s výkonem své pracovní činnosti a chtějí to oznámit, viz. odkaz.

Formulář oznámení

Dne 13. června 2023 jsme dostalali na O1 srdečné pozvání od naší zooterapeutky p. Dejové na její farmu v Bohumíně. Jednalo se o naší již třetí návštěvu její farmy, proto jsme se moc všichni těšili. Paní Dejová pro nás upekla bábovku, koláčky a uvařila kávu. Na farmě jsou všude krásné květiny, vzroslé ovocné stromy a hlavně volně se pohybující domácí zvířata. Naši senioři měli možnost se mezi nimi pohybovat, hladit je a užívat si jejich přítomnost. Všichni jsme si farmu paní Dejové moc užili a moc se těšíme na příští návštěvu. Tímto také děkujeme paní Dejové nejen za možnost farmu navštívit, ale také za její vstřícnost a ochotu, kterou nám celou dobu návštěvy věnovala.

Farma1  Farma2

Více fotografií ve Fotogalerii "Farma paní Dejové".

 

Dne 8.6 k nám zavítaly energické ženy ze spolku Soul Rychvald v doprovodu organizace Adra. Tato muzikoterapie probíhala za pomocí afrických bubnů, rumba koulí a dalších rytmických nástrojů. Africké a relaxační bubnování je aktivitou, která se zaměřuje nejen na hudební dovednosti, ale také uvolňuje stres a napětí, snižuje krevní tlak a navodí pocit pohody. Uživatelé si tuto hodinu velice užili. Atmosféra mezi našimi seniory byla velmi veselá a spokojená. Budeme se těšit na další návštěvu.

Africk bubny 1   Africk bubny 6

Více fotografií naleznete ve Fotogalerii ,,Africké bubny".

V měsíci červnu na O3 oslavily své životní jubileum naše uživatelky paní Věra Szemíková 97 let a paní Ilona Hrachovinová 88 let. S kytičkou přišel těmto dámám popřát do dalších let hlavně zdraví a spokojenost pan ředitel Ing. Pavel Zelek a paní vedoucí oddělení Mgr. Zuzana Franková. Dámy byly mile překvapeny a dojaty. Za celý personál přejeme hlavně hodně zdraví a životní optimismus.

Jubileum O3 1   Jubileum O3 4

Více fotografií naleznete ve Fotogalerii ,,Jubilea O3".

Dne 5. 6. 2023 jsme se seniory z O1 navštívili Ostravskou Zoologickou zahradu. Senioři se rozhodli projít zoologickou zahradou pěšky. Navštívili nové expozice, které dříve v zoologické zahradě nebyli. Cesta je na tolik unavila, že se rozhodli využít na zpáteční cestu vyhlídkovou jízdu v zoo vláčku. Počasí nám přálo, po celou dobu nám svítilo sluníčko. Výlet v Ostravské zoo se moc vydařil a všem zúčastněným se velice líbil.

zoo1  zoo2

Více fotografií ve Fotogalerii "Ostravské zoo O1"

Tradiční kácení máje se uskutečnilo na O3 ve čtvrtek 1. 6. 2023 ve venkovním areálu. Uživatelé dopoledne pomáhali s přípravou občerstvení. Paní Hýžová se spolubydlícími, za pomocí aktivizační pracovnice a praktikantky, napekly buchtu s jablky k příležitosti její oslavy narozenin. Pánové nakrájeli špekáčky a odpoledne jsme je společně připravili na grilu.

Popřáli jsme paní Hýžové štěstí a hlavně hodně zdraví. A bylo veselo. Hrála nám muzika, povídali jsme si a užívali pohodové odpoledne. Všichni byli rádi za návštěvu pana ředitele, který přijal naše pozvání.

Mjka O3 7   Mjka O3 12

Více fotografií naleznete ve Fotogalerii ,,Kácení Májky O3 2023".

Dne 26. 5. 2023 v našem domově proběhlo zážitkové odpoledne, kdy nás navštívila paní se sovičkami Rozárkou a Arielem. Jedná se o pár afrických sov – Výreček bělolící. Uživatelé měli možnost dozvědět se něco o životě těchto sov. Výklad byl pro uživatelé velice zajímavý a poučný. Sami se zapojili do výkladu s otázkami na které jim paní ráda odpověděla. Po výkladu si mohli uživatelé sovičky pohladit, nechat posedět na ruce a vyfotit se. Našim uživatelům se odpoledne velice líbilo a na tento zážitek jen tak nezapomenou.

Soviky 3   Soviky 8

Více fotografií naleznete ve Fotogalerii ,,Zážitkové odpoledne ...".

Slunečné paprsky nás vylákali ke krátké procházce po venkovním areálu. Při odpočinku na lavičkách jsme obdivovali stromy, které byly před necelým rokem vysázeny. Společnost nám dělali pejsci Maxík a Baky. Těšíme se na více takových krásných slunečních dnů strávených venku.

Zahrada O3 1   Zahrada O3 2

Více fotografií naleznete ve Fotogalerii ,,Posezení venku O3".

Ve dnech 22. května a 23. května 2023 jsme s našimi uživateli z O3 navštívili cukrárnu Coffee Bar na novém náměstí v Orlové. Počasí nám přálo k posezení venku, kde jsme ochutnali výborné limonády s kousky ovoce, zákusky a kávu. V tyto dny jsme na přání uživatelů zavítali i do místní pivnice Orlík, kterou mají uživatelé oblíbenou a vychutnali si tak první lok piva. Uživatelé si užili procházku a obdivovali zeleň města Orlové.

Coffe Bar 3   Coffe Bar 5

Více fotografií naleznete ve Fotogalerii ,,Návštěva cukrárny...".

Dne 1.6 jsme s našimi seniory měli tématickou kavárnu. Připravili jsme si symbolické kácení májky s povídáním o této tradici. Samozřejmě nesmělo chybět bohaté občerstvení při kávě a na závěr čerstvě usmažená vaječinka na sádle, podávaná na chlebu. S našimi seniory jsme si zpívali lidové písně na přání a také hrála reprodukovaná hudba. Všem se tato kavárna líbila.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat rodině p. Ključikové za dodání domácích vajíček.

Vajeina O2 8   Vajeina O2 9

Více fotografií naleznete ve Fotogalerii ,, Kácení májky a smažení vaječiny O2".

Dne 15.5.2023 k nám do Domova zavítaly děti z MŠ Orlová. Připravily si krásný program plný písniček věnovaný maminkám, babičkám a tetám. Také nesměly chybět přednesy básní pro naše seniorky. Na závěr děti zazpívaly i písničku v anglickém jazyce, která sklidila velký potlesk. Po besídce všechny děti začaly rozdávat ručně vyrobené přání pro naše uživatelky a některým i ukápla slza dojetím. Nezapomněly jsme ani na seniorky na pokoji, pro které to bylo opravdu překvapení, když k nim přišla celá třída a zazpívaly písničku a rozdaly přání. Všem se tento dopolední program dětí líbil, naše seniorky byly velmi spokojené.

Den matek O2 2   Den matek O2 8

Více fotografií naleznete ve Fotogalerii ,,Den matek O2 2023".