Dne 17. 10. 2017 nás navštívili noví členové canisterapie a to italský chrtík a kočička jménem Mikeš. Terapie s kočičkou, tzv. felinoterapie se nám velice osvědčila a to především u seniorů upoutaných na lůžku. Podstatou této terapie je sebeuvědomění. Forma terapie může být pasívní - již pouhá přítomnost kočky pozitivně působí při odbourávání pocitu samoty, nebo forma interaktívní. Účinkem felinoterapie je zklidnění seniora, navození pocitu bezpečí, společnost, pohlazení, vnímání empatie zvířete... Naši senioři kladně reagovali a moc se těší na další návštěvu.

f8  f15

Více fotografií naleznete ve fotogalerii Felinoterapie, canisterapie.