OCHRANA OZNAMOVATELŮ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ

Domov Březiny, p. o., v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále také jen „Směrnice“), zřídilo vnitřní oznamovací systém, který je určen zaměstnancům Domova Březiny a osobám v pracovním kontextu (dále jen „oznamovatelům“), kteří se o protiprávním jednání v rozsahu působnosti organizace dozvěděli v souvislosti s výkonem své pracovní činnosti a chtějí to oznámit, viz. odkaz.

Formulář oznámení

Ve dnech 21. 2. a 22. 2. 2018 se koná v našem domově KVĚTINOVÝ PLES. Pozvánka pro Domov pro pro seniory zde a pro Domov se zvláštním režimem zde. Všichni jste srdečně zváni.

Dne 19. 1. 2018 jsme se jeli s našimi seniory z P1 a P2 podívat na SVĚT TECHNIKY V OSTRAVĚ VÍTKOVICÍCH. Někteří naši senioři v Ostravě vyrůstali, takže i cestu na určené místo jsme vnímali jako zajímavost, a to díky jejich vyprávění. Svět techniky byl velmi zajímavý. Vyzkoušeli jsme si různé objevy, vynálezy, moderní vybavení, a objevili spoustu dalšího, co naši senioři ani nevěděli, že existuje. Jsme rádi za nové poznatky a vysvětlení zajímavých věcí. Už se moc těšíme na další společný výlet.

o3  o7

Více fotografií naleznete ve fotogalerii Svět techniky.

Paní Kaletová oslavila krásné životní jubileum 94 let. Oslavu ji pomohla připravit aktivizační pracovnice Vlaďka. Oslavenkyni byla předána kytice a drobné dárky. Své narozeniny oslavila ve společnosti spolubydlících, personálu a pozvání přijal také pan ředitel. Všichni zúčastněni si užili bohatého pohoštění a k dobré náladě přispělo společné zpívání oblíbených písní.

na7  na1

na3  na5

Více fotografií naleznete ve fotogalerii Oslava paní Kaletová.

Možnost volit prezidenta republiky využili i naši senioři. Volební komise navštívila náš domov v pátek 12. 1. 2018 po 14. hodině a zájem našich seniorů o volby byl velký. Na tuto událost se senioři zodpovědně připravovali, vedly se o kandidátech vášnivé diskuze, aby u voleb měli zcela jasno. Na tuto událost se pěkně oblékli a volební komisi s napětím očekávali.

 DSC07617

V novém roce jsme se sešli na Tříkrálové kavárničce. Zavítali mezi nás Tři králové, kteří nám popřáli zdraví, štěstí v novém roce a společně jsme si zazpívali nejen tříkrálovou koledu. Vládla příjemná atmosféra, senioři si pochutnali na dobré buchtě, kávě a popíjelo se víno.

tk4  tk8

Více fotografií naleznete ve fotogalerii Tříkrálová kavárna.