Dne 1. května 2016 oslavila naše uživatelka, paní Žofie Ploticová krásné 102. narozeniny.
V pondělí 2. května přišli paní Ploticové popřát k narozeninám zástupci Moravskoslezského kraje - náměstek hejtmana Ing. RDSr. Slavomír Recman a vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Daniel Rychlík, také starosta města Petřvaldu Ing. Jiří Lukša s paní Ivanou Tomkovou. Oslavenkyni přejeme pevné zdraví, mnoho osobní pohody, spokojenosti a radosti ze života.

  Ploticova  ploticova1

V našem domově od letošního roku probíhají canisterapeutická setkání. Do Domova pro seniory dochází praporčík PČR z Ostravy - Mariánských Hor, pan Martin Štěrba s belgickými ovčandami, sestrami Quinny a Quarrou. Quinny má certifikát pro canisterapii, jako služební pes je vycvičená na vyhledávání drog. Obě psí slečny jsou velmi přítulné a ochotně plní povely svého pána. Staly se miláčky všech, kteří se s nimi setkávají ve skupině nebo individuálně na pokojích.

  PES2  PES3

Uživatele Domova se zvláštním režimem navštěvuje paní Alice Pietroszková se svým zlatým retrívrem Darem. Dar je mohutný pes s velkým srdcem, dává radost a potěšení všem uživatelům, se kterými se setkává. Paní Alice s Darem jsou členy Základní kynologické organizace v Petřvaldě, která nabídla městu Petřvald dobrovolnickou službu canisterapie. Jsme velmi rádi, že na doporučení města Petřvald dochází tato milá dvojice na návštěvy k nám.

pes

Ve středisku Helios Domova seniorů v Havířově se ve čtvrtek 10. března konala soutěž Missis senior 2016. Domov Březiny, p.o. reprezentovala paní Dagmar Sládková v doprovodu své kamarádky paní Drahomíry Staré a dvou aktivizačních pracovníků. Letošní soutěžní přehlídka byla zaměřena na filmový muzikál Noc na Karlštejně. Paní Sládková v rámci disciplíny vyprávěla o postavě Elišky v krásném dobovém kostýmu. Zřejmě tímto zaujala paní Dagmar porotu natolik, že ji při závěrečném hodnocení zvolila mezi soutěžícími jako nejlepší a udělila jí titul MISSIS SENIOR 2016. GRATULUJEME!

Krátkou reportáž TV POLAR o soutěži lze shlédnout zde.

  miss2  miss1

Dne 11. února uspořádali aktivizační pracovníci posezení

ve valentýnské kavárně. Výzdoba, hudba i občerstvení

se neslo v duchu romantiky.

      valentyn

25. ledna navštívili naši uživatelé divadlo Petra Bezruče v Havířově. Shlédli divadelní hru: Mnoho povyku pro nic.

28. ledna 2016 navštívili uživatelé Loutkové divadlo v Ostravě, kde shlédli pohádku o perníkové chaloupce.

divadloloutek3 divadloloutek1 dfivadloloutek2

Paní Šimákové a dalším uživatelkám jsme splnili jejich dlouhodobé přání a v lednu jsme se společně vypravili do obchodních center Avion shopping park a Fórum Nová Karolína v Ostravě.

  vylet2 vylet1
  karolina3   karolina4   karolina2

Domov Březiny navázal spolupráci se solnou

jeskyní v Havířově, kterou pravidelně naši

uživatelé navštěvují.

Pobyt v solné jeskyni působí podpůrně při

léčbě mnoha onemocnění.

              solnajeskyne

Dne 16. listopadu 2015 předali hejtman Moravskoslezského kraje pan Miroslav Novák a náměstek hejtmana pro sociální záležitosti pan Svatomír Recman zástupcům osmi krajských příspěvkových organizací celkem devět nových automobilů se speciální úpravou pro imobilní klienty. Klíče jednoho z těchto automobilů převzal i náš pan ředitel Pavel Zelek. Vůz je devítimístný s nájezdovou plošinou, po které lze snadno vyvézt uživatele na invalidním vozíku do prodlouženého zadního prostoru. Minimálně dva uživatelé mohou vozem cestovat aniž by se museli přesunout na sedadlo.

 

  web2web1