CÍLOVÁ SKUPINA

Domov pro seniory je určen uživatelům od 65 let, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují pravidelnou pomoc či podporu přizpůsobenou jejich individuálním potřebám.

 

Domov pro seniory není určen osobám:

  • které trpí chronickou závislostí na návykových látkách (alkohol, drogy),
  • se smyslovým postižením (neslyšící, nevidomí),
  • vyživovaným nasogastrickou nebo PEG sondou,
  • se stomií.